Hanina Halimah Sa’diyah, Rosyid Nur Anggara Putra, and Muh Rudi Nugroho. “THEORY OF ATTRIBUTION DAN KEPATUHAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19”. Scientax 3, no. 1 (October 28, 2021): 51–69. Accessed May 20, 2022. https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/182.